Regulamin

Regulamin wynajmu i użytkowania pokojów gościnnych

1. Pokój może wynająć tylko osoba pełnoletnia, okazując przy odbiorze kluczy dowód osobisty lub paszport w celu spisania danych osobowych potrzebnych do zameldowania gości.

2. Dane osobowe gości są wykorzystywane tylko w celu identyfikacji oraz zameldowania i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. W momencie odbioru kluczy należy uregulować gotówką całą należność za pobyt.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy o godz. 12.00. Mimo to jesteśmy w stanie dostosować się indywidualnie do godzin Państwa przyjazdu i wyjazdu, o ile będzie to możliwe ze względu na inne rezerwacje.

5. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

6. Nie jest możliwe zakwaterowanie w pokojach razem ze zwierzętami.

7. W pokoju możliwy jest nocleg tylko uzgodnionej i opłaconej liczby osób. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokojach po godzinie 22.00.

8. Pokoje wynajmowane są wyłącznie w celach noclegowych. Nie dopuszcza się urządzania przez Gości różnego rodzaju imprez. Uprasza się aby podczas pobytu przestrzegać zasad współżycia sąsiedzkiego a szczególnie ciszy nocnej obowiązującej w godzinach od 22.00 do 7.00.

9. Nasi Goście zobowiązani są do zgłoszenia i pokrycia równowartości wyrządzonych przez siebie szkód zarówno w pokoju jak i ewentualnie w budynku w którym znajduje się wynajmowany lokal. W razie zagubienia kluczy konieczne będzie pokrycie przez Gościa kosztów wymiany zamka. Również zgubienie pilota do bramy wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów jego ponownego zakupu.

10. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez Państwa w trakcie pobytu w pokojach nie ponosimy odpowiedzialności.

11. Przedmioty pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.

12. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa który rażąco naruszył regulamin podczas ostatniego pobytu.

13. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy wynajmującym apartament a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby wynajmującego